Skip to content
image_pdfimage_print

7 kroków do uzyskania dofinansowania do wymiany pieca

Krok 1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się z dokumentacją konkursową: ogłoszeniem o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, kryteriami wyboru Grantobiorców oraz wybierz jeden z trzech formularzy wniosku. Sprawdź wybrany formularz wniosku i załączniki.

Krok 2. Poznaj potrzeby budynku. Określ stan obecny i potrzeby budynku, wykonując uproszczony audyt energetyczny. Audyt należy zlecić wybranemu audytorowi z listy audytorów.

Wykonanie audytu uproszczonego budynku jest koniecznością do wzięcia udziału w konkursie grantowym.

Uwaga: dla inwestycji zakończonych lub rozpoczętych przed uzyskaniem uproszczonego, audytu energetycznego, konieczne jest dołączenie dodatkowo właściwego audytu energetycznego sporządzonego przed datą rozpoczęcia inwestycji.

Krok 3: Prawidłowo wypełnij wniosek, podpisz go i złóż go wraz z niezbędnymi załącznikami. Zapoznaj się z instrukcją wypełniania wniosku.

Krok 4: Podpisz umowę – po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu.

Krok 5: Zrealizuj inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Krok 6: Uzyskaj pozytywną ocenę kontroli, która zostanie przeprowadzona przez kontrolerów z Urzędu w miejscu przeprowadzonej inwestycji.

Krok 7: Złóż wniosek rozliczeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.

Dofinansowanie zostanie wypłacone dopiero po skończeniu prac oraz złożeniu i zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce w ogłoszeniu o naborze, odpowiednim dla danej gminy (zakładka: NABÓR).

SCHEMAT WYBORU FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU