Skip to content
image_pdfimage_print

Wyniki konkursu

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Stronie Śląskie dofinansowanie otrzymuje:

30 grantów o łącznej wartości 393 144,60 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Liczba wniosków odrzuconych: 1

Lista rankingowa (otwórz)

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba zarejestrowanych wniosków: 37 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 462 268,03 zł

Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Stronie Śląskie wynosi: 403 232,19 zł

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA KŁODZKO

Lider projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

 ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren Gminy Stronie Śląskie

 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

 od godz. 8.00 dnia 14.07.2020 r. do godz. 15.00 dnia 14.10.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren gminy Stronie  Śląskie (otwórz)

Kryteria wyboru Grantobiorców – Załącznik nr 1 do ogłoszenia (otwórz)

Wskaźniki realizacji – Załącznik nr 2 do ogłoszenia (otwórz)

 

JAK WYPEŁNIĆ WSKAŹNIKI REZULTATU WE WNIOSKU O GRANT?

We wniosku o grant do wypełniania są trzy wskaźniki rezultatu (z dokładnością do 6 miejsc po przecinku), które należy uzupełnić zgodnie z posiadanym przez Państwa audytem uproszczonym.

Wskaźnik: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wartość tego wskaźnika przepisujemy z Uproszczonego audytu energetycznego: Redukcja CO2 po wymianie źródła ciepła.

Wskaźnik: Roczny spadek emisji PM10 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM10 przed wymianą pieca – Emisja PM10 po wymianie źródła ciepła = Roczny spadek emisji PM10 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).

Wskaźnik Roczny spadek emisji PM2,5 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM2,5 przed wymianą pieca – Emisja PM2,5 po wymianie pieca = Roczny spadek emisji PM2,5 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).

spotkanie informacyjne

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2020r., o godz. 15:00 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18 odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców z terenu gminy Stronie Śląskie (jego elementem będzie otwarta prelekcja  podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu).

Uwaga: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19, liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, stąd decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres: j.cop@stronie.pl bądź telefonicznie pod numerem 74 811 77 19).

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA

punkt kontaktowy dla mieszkańców gminy stronie śląskie

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (sala konferencyjna nr 17) w okresie od 14.07.2020r. do 14.10.2020r. (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-15.30, tel. 74 811 77 19 lub oraz 74 811 77 20. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Ponadto w określone dni będą w nim pełnić również dyżury eksperci merytoryczni, którzy doradzą Państwu np. w zakresie wyboru nowego źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.

SCHEMAT WYBORU FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU

Umowa z grantobiorcą

Do pobrania:

Umowa o powierzenie grantu – aktualizacja (otwórz)

Umowa o powierzenie grantu (otwórz)

Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu (otwórz)

Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

Deklaracja wekslowa – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

Weksel własny in blanco – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

wypłata grantu

Do pobrania:

Instrukcja (otwórz)

Oświadczenie – rozeznanie rynku (otwórz)

Wniosek o wypłatę grantu (otwórz)