Skip to content

zIEMIA kŁODZKA - cZYSTE POWIETRZE

ZIEMIA KŁODZKA – CZYSTE POWIETRZE  to projekt, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.  Realizując ten nadrzędny cel, projekt daje możliwość otrzymania grantu na podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymianę starych pieców i kotłów wykorzystujących paliwo stałe na urządzenia działające w oparciu o odnawialne źródła ciepła, lub  na kotły spalające biomasę, ewentualnie paliwa gazowe.

W projekcie „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze…” grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (mieszkania, których właścicielami są osoby fizyczne), położone na terenie gmin: Kłodzko (gmina wiejska), Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stoszowice i Stronie Śląskie.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

AKTUALNOŚCI