Skip to content
image_pdfimage_print

oGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

GMINA KŁODZKO

Lider projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

 ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren GMINY MIĘDZYLESIE

 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

 od godz. 8.00 dnia 14.07.2020r. do godz. 15.00 dnia 14.10.2020r.

Pełna treść ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Międzylesie (otwórz)

Kryteria wyboru Grantobiorców – Załącznik nr 1 do ogłoszenia (otwórz)

Wskaźniki realizacji – Załącznik nr 2 do ogłoszenia (otwórz)

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2020r., o godz. 18:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, pl. Wolności 15, odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców z terenu gminy Międzylesie (jego elementem będzie otwarta prelekcja  podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu).

Uwaga: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19, liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, stąd decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres: a.satko@miedzylesie.pl bądź telefonicznie pod numerem 74 81263 27).

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA

Punkt kontaktowy dla mieszkańców gminy międzylesie

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu pok. 22 w okresie od 14.07.2020r. do 14.10.2020r. (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 do 15.00), tel. 74 812 63 27. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Ponadto w określone dni będą w nim pełnić również dyżury eksperci merytoryczni, którzy doradzą Państwu np. w zakresie wyboru nowego źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.

SCHEMAT WYBORU FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU

umowa z grantobiorcą

Do pobrania:

Umowa o powierzenie grantu (otwórz)

Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu (otwórz) 

Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu (otwórz)

Deklaracja wekslowa (otwórz)

Weksel własny in banco (otwórz)

 

 

Wypłata grantu

Do pobrania:

Instrukcja (otwórz)

Oświadczenie (otwórz)

Wniosek o wypłatę grantu (otwórz)