Skip to content
image_pdfimage_print

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Jeżeli wymieniasz stary węglowy piec, możesz go zamienić na:

1) Podłączenie do sieci ciepłowniczej.

2) Instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła).

3) Instalację kotłów na biomasę lub gazowych.

4) Instalację ogrzewania elektrycznego, jeżeli będzie ono zasilane z OZE. Instalacja fotowoltaiczna może być elementem projektu.

Wszystkie kotły wymienione w pkt. 3) muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Inwestycje wymienione w pkt. 2), 3) i 4) mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

Elementy uzupełniające do wniosku:

a) modernizacje systemu grzewczego instalacji;

b) instalacje OZE do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub produkcji prądu.

Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym, stare źródło ciepła musi zostać zlikwidowane. Jeżeli w budynku/mieszkaniu, w którym modernizowane będzie źródło ciepła, brak jest systemu zarządzania energią, jego instalacja jest również elementem obowiązkowym. 

Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja konkursowa znajdująca się  w ogłoszeniu o naborze, odpowiednim dla danej gminy (zakładka: NABÓR).