Skip to content
image_pdfimage_print

GMINA KŁODZKO

PODSUMOWANIE NABORU

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Kłodzko dofinansowanie otrzymały:

43 granty o łącznej wartości 780 690,90 zł

Wyniki konkursu

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Kłodzko dofinansowanie otrzymują:

31 grantów o łącznej wartości 560 640,83 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Liczba wniosków wycofanych: 3

Liczba wniosków odrzuconych: 4

Lista rankingowa (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 23.02.2021 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 17.05.2021 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 18.08.2021 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 30.09.2021 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 17.03.2022 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 13.06.2022 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 14.06.2022 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 08.08.2022 r. (otwórz)

Lista rankingowa – aktualizacja 26.08.2022 r. (otwórz)

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba zarejestrowanych wniosków: 61 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 106 427,70  zł

Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Kłodzko wynosi: 573 078,28 zł

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO

GMINA KŁODZKO

Lider projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

 ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren GMINY KŁODZKO (gmina wiejska)

 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

 Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

 od godz. 8.00 dnia 14.07.2020 r. do godz. 15.00 dnia 14.10.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego dla obszaru obejmującego teren Gminy Kłodzko (otwórz)

Kryteria wyboru Grantobiorców – Załącznik nr 1 do ogłoszenia (otwórz)

Wskaźniki realizacji – Załącznik nr 2 do ogłoszenia (otwórz)

JAK WYPEŁNIĆ WSKAŹNIKI REZULTATU WE WNIOSKU O GRANT?

We wniosku o grant do wypełniania są trzy wskaźniki rezultatu (z dokładnością do 6 miejsc po przecinku), które należy uzupełnić zgodnie z posiadanym przez Państwa audytem uproszczonym.

Wskaźnik: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – wartość tego wskaźnika przepisujemy z Uproszczonego audytu energetycznego: Redukcja CO2 po wymianie źródła ciepła.

Wskaźnik: Roczny spadek emisji PM10 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM10 przed wymianą pieca – Emisja PM10 po wymianie źródła ciepła = Roczny spadek emisji PM10 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).

Wskaźnik Roczny spadek emisji PM2,5 – wartość należy wyliczyć: Emisja PM2,5 przed wymianą pieca – Emisja PM2,5 po wymianie pieca = Roczny spadek emisji PM2,5 (uzyskany wynik należy wpisać do wniosku).

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2020r., o godz. 15:00 w Sali Podhalanka w Krosnowicach nr 186 odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców z terenu gminy Kłodzko (jego elementem będzie otwarta prelekcja podnosząca świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców efektów projektu).

Uwaga: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19, liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, stąd decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na adres: m.jurewicz@gmina.klodzko.pl bądź telefonicznie pod numerem 74 6474 139).

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA

PUNKT KONTAKTOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KŁODZKO

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty, także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Gminy w Kłodzku (sala nr 209 ) w okresie od 14.07.2020r. do 14.10.2020r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–12.00 tel. 74 6474 139 lub oraz 74 6474 138. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Ponadto w określone dni będą w nim pełnić również dyżury eksperci merytoryczni, którzy doradzą Państwu np. w zakresie wyboru nowego źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.

SCHEMAT WYBORU FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU

umowa z grantobiorcą

Do pobrania:

Umowa o powierzenie grantu – aktualizacja (otwórz)

Umowa o powierzenie grantu  (otwórz)

Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu (otwórz)

Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

Deklaracja wekslowa – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

Weksel własny in blanco – aktualizacja z 30 marca 2021 r. (otwórz)

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI DOT. WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

WAŻNE! Wnioski o płatność wypełnione elektronicznie, wydrukowane i podpisane przez Grantobiorcę lub Pełnomocnika należy składać w wersji papierowej wraz z załącznikami w siedzibie Lidera projektu: Urząd Gminy Kłodzko, ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, bądź w siedzibie gminy, na terenie której inwestycja została zrealizowana.

Do pobrania:

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU (otwórz)

Załącznik nr 1 – Wzór pełnomocnictwa (otwórz)

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia dot. rozeznania rynku (otwórz)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia dot. ulgi termomodernizacyjnej (otwórz)

Poradnik Grantobiorcy – wniosek o wypłatę grantu (otwórz)

Oświadczenie Grantobiorcy dotyczące okresu trwałości (otwórz)

Dokumentacja archiwalna:

Instrukcja (otwórz)

Oświadczenie o rozeznaniu rynku (otwórz)

Wniosek o wypłatę grantu (otwórz)