Skip to content
image_pdfimage_print

Audyt dla każdego domu jednorodzinnego i mieszkania

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”zobowiązani do wykonania na swój koszt audytu uproszczonego według ściśle określonego wzoru tylko przez podmioty wskazane poniżej na liście audytorów.

Audyty powinny być sporządzone dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym/wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Audyty uproszczone dla mieszkańców powinny być wykonane na terenie nieruchomości i  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu (podpisania umowy). Umowy powinny być przygotowywane i zawierane przez osobę/firmę wykonującą audyt według ściśle określonego wzoru.

Maksymalna cena jednostkowa:

wykonania uproszczonego audytu energetycznego brutto – 430,50 zł w tym:

dokonania weryfikacji warunków udziału w konkursie wynikających ze sporządzanego audytu 246 zł brutto (w sytuacji nie spełnienia warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego).

Zakres prac wykonawcy audytu uproszczonego:

  1. Wizja lokalna dostarczająca dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego. Weryfikacja istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości  spalanego  paliwa,  której  dokonuje  się  na  podstawie  przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł. Wypełnienie innych obowiązków wynikających z załączonej metodologii.
  2. Wykonanie audytu uproszczonego – zgodnie z załączonym wzorem i metodologią. Koszt obejmuje również wydruk 2 egz. podpisanego dokumentu.
  3. Poprawę audytu uproszczonego zawierającego błędy/omyłki podlegające poprawie w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.

Do pobrania:

Lista audytorów (otwórz)

Metodologia audytu uproszczonego (otwórz)

Audyt – uproszczony wzór (otwórz)

Ramowy wzór umowy (otwórz)

Lista wykonawców audytów uproszczonych

– na rzecz potencjalnych grantobiorców – mieszkańców 7 gmin uczestniczących w projekcie: „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze
(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
– projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

LP.NAZWA WYKONAWCYNAZWA OBSŁUGIWANEJ GMINY
1.ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Lompy 7/3
40-030 Katowice
e-mail: mg@atsys.pl
tel. 691-150-417
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
2.Arkadiusz Kuryś
ul. Osiedle Bolesława Prusa 25
72-400 Kamień Pomorski
e-mail: biurokurys@gmail.com
tel. 504-146-913
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
3.ASIG Igor Kwiatkowski
ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2
51-686 Wrocław
e-mail: kontakt@asig.com.pl
tel. 697-960-663
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
4.A-FIN ROMAN Łukasiak
ul. Rokicińska 132
95-020 Andrespol
e-mail: romalgo@wp.pl
tel. 519-513-713
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
5.Biuro Wycena Nieruchomości i Obsługi Budownictwa Cenrom
– Robert Michalski
ul. Sienkiewicza 7/22
41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail: pwcenrom@gmail.com
tel. 602-573-837; 795-130-726
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
6.BETAHEAT Wojciech Ćwirko
55-330 Prężyce 15C
e-mail: betaheat@o2.pl
tel. 519-702-991
Bystrzyca Kłodzka
Lądek-Zdrój
Stronie Śląskie
7.EKO-EKSPERT Radosław Mikołajec
ul. Osińska 65
44-240 Żory
e-mail: info@eko-ekspert.eu
tel. 660-871-513
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
8.EgoTerm Dariusz Curyło
ul. Rysi Stok 6
30-237 Kraków
e-mail: dcurylo@egoterm.pl
tel. 517-839-191
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
9.ENVITERM S.C.
ul. Szwedzka 2
46-612 Tarnowskie Góry
e-mail: dominika.ziaja@enviterm.pl
tel. 694-522-645
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
10.“Efficon Sp. z o.o.” Sp. k.
ul. Awicenny 14
54-611 Wrocław
e-mail: audyt@wymienpiec.eu
tel. 519-483-992
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
11.ENVIROTERM Tomasz Wójcik
ul. Łokietka 18
59-220 Legnica
e-mail: t.wojcik@instalacje.legnica.pl
tel. 697-778-877
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
12.JACERT – certyfikacja energetyczna, Jacek Filończyk
ul. Różana 35
55-340 Udanin
e-mail: jacekfi@poczta.onet.pl
tel. 601-458-608
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
13.Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
e-mail: wymianakotla@oczp.pl
tel. 74-66-04-574; 717-506-112; 767-434-112
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
14.PPHU EKOTECHNIKA Tomasz Burzyński
ul. Łąkowa 10
57-330 Szczytna
e-mail: etezb@wp.pl
tel. 510-508-549
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
15.PHU Czysta Energia Stanisław Kondratiuk
Plac Słowiański 1/307
59-220 Legnica
e-mail: analizyeko@gmail.com
tel. 793-147-761
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
16.RŚ Robert Śpiewakowski
Plac Kaszubski 8/311
81-350 Gdynia
e-mail: biuro@pozytywna-energia.com
tel. 609-917-146
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
17.Tomasz Śliwiński EFEKTYWNIEJ
ul. Okrężna 26
53-008 Wrocław
e-mail: biuro@efektywniej.pl
tel. 883-797-577
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice
18.USŁUGI W ZAKRESIE CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ Małgorzata Samorajska
ul. Liliowa 6
58-240 Piława Górna
e-mail: swiadectwo@op.pl
tel. 795-587-948
Bystrzyca Kłodzka
Kłodzko (gmina wiejska)
Lądek-Zdrój
Międzylesie
Radków
Stronie Śląskie
Stoszowice