image_pdfimage_print

Wiemy kto dostanie dofinansowanie! Siedem gmin i siedem list rankingowych. Sprawdź czy Ci się udało. Listy rankingowe znajdziecie Państwo w zakładce „nabór” klikając na gminę, w której przystępowaliście Państwo do projektu.

Gmina Kłodzko:

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Kłodzko dofinansowanie otrzymuje:

31 grantów o łącznej wartości 560 640,83 zł

Liczba wniosków wycofanych: 3

Liczba wniosków odrzuconych: 4

Bystrzyca Kłodzka:

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” – dla naboru dotyczącego Gminy Bystrzyca Kłodzka dofinansowanie otrzymują łącznie 53 granty. W tym:

– 18 grantów – w ramach limitu alokacji na domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) o łącznej wartości 326 251,54 zł

– 35 grantów – w ramach limitu alokacji na domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) o łącznej wartości 367 749,36 zł

Alokacja w dniu zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o udzielenie grantu

Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Bystrzyca Kłodzka wynosi: 710 037,82 zł

w tym limit alokacji na:

– domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) 342 288,46 zł

– domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) 367 749,36 zł

Lądek-Zdrój:

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Lądek- Zdrój dofinansowanie otrzymuje:

35 grantów o łącznej wartości 543 633,25 zł

Liczba wniosków odrzuconych: 2

Międzylesie:

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” – dla naboru dotyczącego Gminy Międzylesie dofinansowanie otrzymują łącznie 27 granty. W tym:

– 13 grantów – w ramach limitu alokacji na domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) o łącznej wartości 227 229,03 zł

– 14 grantów – w ramach limitu alokacji na domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) o łącznej wartości 131 527,17 zł

Liczba wniosków odrzuconych: 2

Alokacja w dniu zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o udzielenie grantu

Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Międzylesie wynosi: 373 390,71 zł

w tym limit alokacji na:

– domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) 241 863,54 zł

– domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) 131 527,17 zł

Radków:

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Radków dofinansowanie otrzymują łącznie 34 granty. W tym:

– 13 grantów – w ramach limitu alokacji na domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych) o łącznej wartości 217 339,26 zł

– 21 grantów – w ramach limitu alokacji na domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) o łącznej wartości 195 100,45 zł

Liczba wniosków odrzuconych: 2

Alokacja w dniu zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o udzielenie grantu

Z uwagi na przyznanie dofinansowania wszystkim wnioskom które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i dot. alokacji na domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych), kwota w wysokości 60 480,69 zł została przesunięta na alokację dot. domów jednorodzinnych (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych).

Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Radków wynosi: 425 968,56 zł

w tym limit alokacji na:

– domy jednorodzinne (w tym mieszkania w domach jednorodzinnych 230 868,11 zł

– domy wielorodzinne (w tym mieszkania w domach wielorodzinnych) 195 100,45 zł

Stronie Śląskie:

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Stronie Śląskie dofinansowanie otrzymuje:

30 grantów o łącznej wartości 393 144,60 zł

Liczba wniosków odrzuconych: 1

Stoszowice:

W ramach projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” dla naboru dotyczącego Gminy Stoszowice dofinansowanie otrzymuje:

21 grantów o łącznej wartości 335 267,92 zł

Liczba wniosków odrzuconych: 8

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Recommended Posts